IRTA Hakkında

Dünya Barter Birliği (IRTA)

IRTA (International Reciprocal Trade Association)

 

31 Ağustos 1979 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki kurumsal Barter endüstrisini yönlendirmek ve bu alanda yapılan ticareti yüksek standartlar çerçevesinde büyütmek amacı ile kurulmuştur. IRTA, Barter ticareti ile ilgili araştırmalar ve yönlendirmeler, databank hizmeti, güvenlik, uluslararası ticaret bağlantılarını sağlamak, teknik danışmanlık, yeni başlayan şirketleri kalkındırmak, endüstri ölçümlemeleri gibi faaliyetler yürütmekte ve bu alanda yayınlar yapmaktadır. IRTA şu anda otuza yakın ülkede temsil edilmektedir: ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Malezya, Hindistan, Tayland, Kuzey Kore, Japonya, Çin, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Kolombiya, Türkiye, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Rusya, Macaristan, Avusturya, Sri-Lanka ve İzlanda. Örgüte üyelik, Barter sektörüne katkıda bulunmak isteyen tüm kurum veya bireylere açıktır.

 

Her yıl üye toplantısı yapılmakta ve endüstride hizmet verenleri eğitmek ve profesyonel yeterliklerini geliştirmek amacıyla bir veya daha fazla eğitim konferansı düzenlenmektedir. Endüstri yetki programı, yeterli kişilere, bir veya birden fazla uzmanlık için sertifika kazandırmaktadır. Bir bilgi borsası ve uzman danışma kurulu, Barter endüstrisine yeni girenlere yardımcı olmaktadır. IRTA, çeşitli kamusal hizmet programlarını ve ayrıca Barter şirketlerinin ortakları, yöneticileri ve idari personeli tarafından federal seçim adaylarına takas kredisi ve benzeri yardımların yapılmasına izin veren özel bir Federal Seçim Komisyonu kararı altında Barter Politik Faaliyet Komitesini (BARTERPAC) yürütmektedir. Takas kredileri, Federal Seçim Komisyonu (FEC) tarafından bir takas kredisinin bir dolara eşit olduğu ilkesi ile tanınmaktadır. Yönetim Kurulu on kişiden oluşmakta olup, Türk Barter da yönetim kurulunda bulunmak suretiyle Barter endüstrisinin bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

 

Yönetim Kurulu, yılda dört kez bir araya gelmektedir. Belirli gündemlerle yapılan bu toplantılarda yeni müracaat eden Barter şirketlerinin üyeliğe kabulü, IRTA’nın genel bütçesi, diğer ülkelerde Barter endüstrisi ile ilgili yapılması gerekenler, Barter şirketlerinin kendi aralarında yaptıkları Barter işlemleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, IRTA tarafından yönetilen Universal Currency’nin genel faaliyetleri gibi konular görüşülmektedir. Her yıl Genel Kongre’de hem IRTA’ya üye olan Barter şirketleri hem de Barter toplantılarına katılmak isteyen üye olmayan kuruluşlar bir araya getirilmektedir. Genel Kongre görüşmelerinde, Barter Şirketlerinin karşılıklı birbirini tanımaları sağlanmakta, ticaret girişimleri yapılmakta, eğitimler uygulanmakta, ortak stratejik kararlar alınmaktadır.

 

Türk Barter, 1994 yılından bu yana IRTA’da Avrupa’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Barter Etik Komite Başkanı olarak bulunmaktadır.

Copyright © TurkBarter International A.S.