Franchise Sistemi

Üyelerimiz ve ülkemiz için sahip olunan kaynakları; kısa dönemde finansal kazanca çeviren barter sisteminin Türkiye'de gelişmesi Türk Barter önderliğinde gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bütün yeni uygulamalarda olduğu gibi barter ticaretinde de kurulan "Barter ortak pazarın" ticari yönetim sisteminde Türk Barter'ın üstlendiği rolü paylaşım ve gelişim noktalarında iş ortakları olabilecektir.

Hizmet satan küçük işletmelerin büyüyebilmesinin neredeyse tek yolu franchising ile yayılmasıdır. Bu şekilde birlikten güç doğmakta, araştırmaya ve reklama pay ayırabilmektedir. Franchise vermede her şeyden önce iyi yönetim organizasyonu içinde bulunmak gerekmektedir. Ayrıca Franchise veren kurumda; planlama, ekip kurma, uzman çalıştırma, finansman, sistem analizi, organizasyon, franchise ilişkileri, satıcılık, eğiticilik, pazarlama gibi konular kurumsal becerileri arasında sayılabilir. Barter ticaretinin ortaya koymuş olduğu çok yönlü, çeşitli çözüm teknikleri ve proje yönetimini de kapsadığından Barter franchising sisteminde, pazarlama, üretim, hizmet ve finansal enstrümanlar ile ilgili tüm faaliyetler de yer alır. Barter, Ticaret, Finansman, Satış ve Pazarlama, Stok yönetimi, Atıl kapasiteden kurtulma, Krizlerden en az zararla çıkma gibi sıra dışı çözüm alternatifleri sunan, ülkemizde gözde bir yatırım ve iş aracıdır. Profesyonel olarak yapıldığında son derece karlı bir işletmedir TÜRK BARTER. Size kendi işletmenizi kurma fırsatı verdiği gibi, saygınlığı yüksek bir zincire dahil olma imkanı da sunar. Her TÜRK BARTER Franchise ofisi bağımsız bir franchise işletmesidir. Herhangi bir yörede franchise aldığınızda kendi ticari potansiyelinizi gelin Türk Barter kuralları ile birleştiriniz.

 

Copyright © TurkBarter International A.S.