Basın Bülteni

Alternatif Ticaret ve Finansman Modeli Barter Sistemi ile Türk Barter İşletmelerin İmdadına Yetişiyor

Günümüzde nakit sıkıntısına düşen ve bu darboğazdan kurtulmak isteyen firmalar, İhtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine sığınıyor.

Firmalar, kısa vadede nakit elde etse de uzun vadede nakit kaybediyor ve faizi dolayısıyla yine zarara uğruyor. İşletmelerin, finansman yükünü taşımakta zorlandığı bu günlerde “Alternatif Ticaret ve Finansman Modeli” Barter Sistemi ile Türk Barter, işletmelerin imdadına yetişiyor. Türk Barter’ın üyelerine sunduğu Faizsiz Mal Kredisi ile firma; faiz yükünden kurtuluyor ve ihtiyaçlarını para kullanmadan karşılayabiliyor.

Bugün Türk Barter’ın Ortak Pazarı’nda yer alan 1500’e yakın kuruluş, atıl kapasitelerini değerlendirerek kurumlarına büyük katma değerler sağlıyor ve ekonomik yaşama artı değer kazandırıyor.

Türk Barter, 150 milyar dolar işlem hacmi ile dünyada barter endüstrisine yön veren Uluslararası Barter Organizasyonları Birliği IRTA’nın yönetim kurulunda Avrupa ve Avrasya temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor. Uluslararası norm ve standartların belirlenmesinde pay sahibi olan Türk Barter, özel hizmet ve uygulamaları ile tüm sektörlerin önünü açıyor.

Türkiye’de ekonominin önünü açmak için sektörlere özel çözümler geliştiren ve uluslararası arenalara açılmanın hazırlıklarını sürdüren Türk Barter, başta inşaat, gayrimenkul, sigorta, reklam-medya, tekstil, turizm, otomotiv, sağlık, mobilya, hizmet sektörü ve prodüksiyon olmak üzere birçok sektöre proje üretiyor ve kuruluşların barter modelinden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlıyor.

 

Tüm ihtiyaçlar Barter Sistemi ile kolayca karşılanabiliyor.

Türk Barter, geniş açılımlı ve dünyada en kapsamlı sektör dağılımına sahip Ortak Pazarı ile üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasına göre çalışıyor ve talepler için ilgili firmaları Barter Ortak Pazarı’nda birlikte çalışmaya davet ederek büyüyor. Satış yaparak alacağı olan firma tüm ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı’nda bulunan üye firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerden karşılayabiliyor. İhtiyaçlarını karşılamak için üye olan firmaya, uzman brokerlar, faaliyet alanlarına göre yardımcı oluyor. Üyenin stoklarını, arz fazlasını, satmak istediği her ürünü sisteme kaydediyor ve bunların karşılığında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sistemden talep ediyor.

Ayrıca üye olan her ziyaretçi, Barter kapsamında satmak istediği her ürünü web sitesine ekleyerek online satış işlemine kolaylıkla başlayabiliyor.

 

Türk Barter ile büyümeye devam!

Şirketlerin güvenlik sigortası konumuna gelen Türk Barter tüm üyeleri için güvenilir zeminde ortak bir platforma oluşturuyor. Bu anlamda şirketler için güvenilir zeminde ortak bir platform oluşturuyor. Bu anlamda şirketler için önemli fırsatlar sunan Türk Barter, hem büyümeye hem de iş birliği içinde olduğu markaları büyütmeye devam ediyor.

 

Neden Türk Barter?

 

Türk Barter Ortak Pazarı’na üye şirketler, yeni müşterilere ulaşarak varolan Pazar paylarını büyütme fırsatı yakalıyor. Şirketler, pazarlama için çaba harcamadan ve maliyet külfeti altına girmeden yeni satış imkânları elde ediyorlar.

 

Sisteme üye firmalar, barter sistemi ile satış yaptıkları oranda cirolarını artırıyor. Şirketler, sabit işletme giderlerini normal ticari faaliyetleri için daha önceden yaptıklarından barter sistemi ile yaptığı satış için ek masraf yapmıyorlar.

 

Sistemden alacaklı olan üye, Prtak Pazar’a arz edilmiş ürünlerden satın alarak, alacağını istediği zaman tahsil etmeye fırsat buluyor. Barter’a üye olmak isteyen firmalar titizlikle inceleniyor. Pazarın sağladığı bu güven ortamı, satın alma aşamasındaki araştırma faaliyetine ayrılan zamanı ortadan kaldırıyor.
Copyright © TurkBarter International A.S.