Basın Bülteni

Mobilya sektöründe rekabet üstünlüğü sağlamanın en hızlı yolu: Barter Sistemi

Hassas dengelerin ve değişen koşulların belirleyici bir rol üstlendiği mobilya sektörü, mevcut ekonomik düzen içinde itici güç konumunda yer almaktadır. Türkiye’nin en eski ve devamlı sektörleri arasında yer alan mobilya, dönem dönem baskılayıcı unsurların da etkisiyle ivme kaybederek likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu yavaşlamanın olduğu dönemde ise devreye Barter Sistemi’nin girdiğini söyleyen Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Sırrı Şimşek, güvenilir bir ödeme alternatifi olan Barter Sistemi’nin mobilya sektöründeki nakit sıkışıklığına çözüm getirdiğini ifade etti.

Mobilya sektöründe, Barter Sistemi dönemi

İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin, satılan mal veya hizmet karşılığında satın alınması olarak bilinen Barter Sistemi, farklı sektörlerde olduğu gibi mobilya alanında da ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. Birçok mobilya üreticisi ve firmanın başvurduğu Barter Sistemi, özellikle iç ve dış dinamiklerin sektörü darboğaza soktuğu durumlarda bir can simidi görevi görüyor. Kritik noktalarda devreye giren ve sunduğu hızlı çözümlerle yeni nesil bir ticari norm oluşturan Barter Sistemi, rekabetin fazla olduğu mobilya sektöründe rakiplere karşı rekabet üstünlüğü sağlamak, atıl kapasiteyi eritmek, stokları tüketmek ve en önemlisi de risksiz ticaret yapmak isteyenlerin ilk tercihi olmayı başarıyor.

“Mobilya sektöründe hammadde ihtiyacı, Barter Sistemi’ni gerekli kılmaktadır”

Üretim zincirinin halkaları arasında yer alan hammadde ihtiyacının, mobilya sektörünü domine eden bir unsur olduğunu vurgulayan Dr. M. Sırrı Şimşek; “Mobilya sektörü içinde yer alan birçok firma; sunta, mdf gibi olmazsa olmaz hammaddelerin yanı sıra ahşap işçiliği gibi daha nitelikli malzemeye ihtiyaç duyuyor. Üstelik üretimin başlamasını sağlayacak olan hammadde ihtiyacının hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması, sektördeki süreklilik için kilit bir rol oynuyor. Barter Sistemi ise birçok farklı sektörü barındıran geniş bir portföye sahiptir. Üretim sürecinin temelini oluşturan hammadde ihtiyacının yoğunluğunu düşündüğümüzde tedarikçiyi de hammadde alımı için gerekli olan maddi girdiyi sağlayacak olan da geleneksel ödeme yöntemlerinin çok dışında yer alan Barter Sistemi’dir” dedi.

Sözlerine şu şekilde devam eden Şimşek; “Barter Sistemi’nin kazan kazan ilişkisine dayalı bir partnerlik ilişkisi olduğunu düşündüğümüzde ‘güvenirlik’ temel prensibi oluşturuyor. Biz Türk Barter olarak köklü geçmişimiz ve bu zamana kadar başarı ile yürüttüğümüz çalışmalarla iş ortaklarımız için güvenilir zeminde ortak bir platform oluşturuyoruz” dedi.

“Alıcı ve tedarikçileri buluşturan Barter Sistemi, tüm süreçleri hızlı bir şekilde işler”

Geçmişin takas yöntemini modernize eden Türk Barter, mobilya sektörünün tüm kurucu oyuncu ve parametrelerini tek bir alanda buluşturuyor. Mobilya sektörünün değişen tüketici beklentileri karşısında sürekli olarak gelişmek zorunda olduğunu ifade eden Şimşek; “Barter Sistemi, mobilya sektörünün tüm ihtiyaçlarını tek bir alanda karşılayarak, yeni pazarlara ulaşma fırsatının önünü açmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise Barter Sistemi’nin sektör içinde hızlı ve pratik bir şekilde yürütülmesidir. Kısaca izah etmek gerekirse; sistem içinde yer alan ham madde tedarikçileri ve mobilyacılar bir arada bulunur. Bir ihtiyaç durumunda mobilyacı, tedarikçi ile arz talep dengesi ekseninde Barter Ortak Pazarı üzerinden iletişime geçer ve ihtiyaçlarını giderir. Tamamen güvenilir bir platform olan Barter Ortak Pazarı üzerinden geçekleşen ticari faaliyetler, hızlı bir şekilde yürütüldüğünden üretim sürecinde herhangi bir aksama meydana gelmez. Maddi ihtiyaçlar temelinde ele aldığımızda ise tüm bu süreçler, Barter Sistemi’nin gereği olan takas ile işler. Haliyle iş ortağımızın nakit sıkışıklığı işini devam ettirmesine engel oluşturmaz” sözleriyle Barter Sistemi’nin mobilya sektörü içindeki gerekliliğini ve önemine vurgu yaptı.

http://www.turkbarter.com/
Copyright © TurkBarter International A.S.