Barter Club

Barter Club; Türk Barter’ın sosyal etkinlik faaliyetlerini üstlenmiş bir oluşumdur. Gerek üyeler ile etkin iletişim ve diyalogların sağlıklı işlemesi gerekse üye adaylarını bilinçlendirme faaliyetlerini üstlenmiştir. Barter Club’ın amacı, Türk Barter üyelerinin sosyal etkinlikler çerçevesinde organize edilen Barter Sistemi’ni etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak, tüm yurt geneline sistemin yaygınlaştırılması için gerekli irtibatları kurmak ve etkinlikleri düzenlemektir. Genel olarak hedefi Türk Barter üyelerinin tamamını Barter Club üyesi yaparak tüm etkinliklere katılmasını sağlamaktır. Gün geçtikçe faaliyet alanlarını genişleten ve özellikle seminer organizasyonları ile büyük kitlelere ulaşarak Barter Sistemi’nin yaygınlaşmasına katkı sağlayan Barter Club, Barter faaliyetinde bulunan firmalara da ayrıcalıkların tesis edilmesinde de etkin rol üstlenmiştir.

Faaliyetler

Genel Katılımlı Üye Toplantıları: Yılda en az iki kez kapsamlı olarak düzenlenir. Büyük bir otel organizasyonu kapsamında son gelişmelerin aktarıldığı bilgilendirmeler yanında eğlenceli katılımlar da sağlanır.

Ticaret Odaları Toplantıları: Bölgesel bazda illerde bulunan ticaret odaları ile iş birliğine giderek seminerler düzenlenir. Bu seminerlerin büyük bir çoğunluğu Barter Sistemi’nin yaygınlaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Üniversite Panelleri: Üniversitelerin özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik paneller düzenlenir. Ayrıca üniversite öğrenci topluluklarının girişimlerine destek vererek geleceğe hazırlanan öğrencilerimize Barter sektörü hakkında genel ve özel bilgiler sunulur.

Birlik ve Dernekler Toplantıları: Barter Sistemi’nin yaygınlaştırılmasına ve tanıtımına yönelik olarak çeşitli birlik ve derneklerin üyelerine topluca sistem tanıtımı yapılır.

Sponsorluklar: Barter Sistemi’nin tanınmasını artırmak ve sosyal sorumluluklar çerçevesinde öncelikle finansal etkinlikler olmak üzere birçok faaliyete sponsorluk hizmeti satın alınır.

   

Copyright © TurkBarter International A.S.